Praktische documenten veiligheid op scholen tijdens de coronapandemie

Opnieuw Bruggen Bouwen: Hoe gedrag de coronapandemie beïnvloedt

'Het doel van dit rapport is te onderbouwen waarom (hoge) viruscirculatie altijd zal leiden tot escalatie en tot een aanhoudende crisis. Een strategie die viruscirculatie toestaat, leunt bijna volledig op ons gedrag. Terwijl gedrag van mensen die gedurende een lange periode blootstaan aan stress en onzekerheid, niet beheersbaar is. Bovendien leidt het tot veel economische schade, mentale problemen, sociale onrust en kan het tot een nationaal trauma leiden. Advies is de strategie te wijzigen naar preventie, een gezamenlijk doel te formuleren, samen eerst een tussendoel te bereiken (samen kerst vieren) en in de lente als samenleving weer tot bloei komen.'

Lees meer »

RedTeam | Veilige heropening van scholen | Aanbevelingsrapport

Dit aanbevelingsrapport dient ter ondersteuning van de overheid bij het ontwikkelen van de strategie rond de heropening van scholen. Het uitgangspunt is om kinderen de mogelijkheid te geven naar school te (blijven) gaan, op voorwaarde dat het veilig is voor kinderen, ouders, leerkrachten én de maatschappij als geheel.

Lees meer »
Basisvoorwaarden Verantwoord Basis En Voortgezet Onderwijs Tijdens De Coronapandemie
PDF – 422,2 KB 25 downloads