Covid-19 - Superverspreiding via aerosolen en het belang van ventilatie

Door: Maarten De Cock | Bioloog,milieukundigveldtechnicus

  • Het is van cruciaal belang te weten hoe de overdracht van SARS-CoV-2 voornamelijk gebeurt en in welke omstandigheden het zich zo succesvol weet te verspreiden. Alleen met die kennis zijn er slimme, gerichte maatregelen te nemen.