Nederlandse patiëntengroep voor kinderen met long covid

Er bestaat een Nederlandse patiëntengroep voor ouders van kinderen met long Covid. De groep is in 2022 opgericht door ouders van kinderen met long Covid en heet Kinderen met LongCovid (KLC). De organisatie zet zich doeltreffend in voor o.a. erkenning van en kennisuitbreiding over long Covid bij kinderen en de weg naar adequate zorg. Meer informatie vindt u op hun website en Facebookgroep


Schatting aantallen Long Covid bij kinderen en volwassenen in Nederland

Scholen Veilig vertaalde de schattingen van aantallen long Covid-patiënten uit de UK naar Nederlandse aantallen. De nieuwste schatting staat vooraan. Zie voor de eerste schatting het rapport 'Uit Isolatie: Samenleven ondanks Corona' (15 juni 2022, pagina 81-82).

Long Covid kinderen

De World Health Organization (WHO) heeft Long Covid erkend, maar het onderzoek hiernaar met name bij kinderen is nog beperkt. Long Covid Kids (UK) heeft een online enquête is ontwikkeld die in januari 2021 is ingevuld door ouders van 510 kinderen met langdurig aanhoudende symptomen sinds hun infectie. Dit leidde tot een artikel, waarvan de preprint hier te vinden is: Clinical Characteristics, Activity Levels and Mental Health Problems in Children with Long COVID.

Onderstaand document geeft een overzicht van de gerapporteerde symptomen bij deze kinderen met Long Covid. Het is geen medisch document, maar een opsomming van de door ouders in de enquête gerapporteerde symptomen, die zij bemerkten bij hun kinderen met Long Covid. De originele Engelstalige versie, een symptomengalerij en veel meer informatie over Long Covid bij kinderen is te vinden op de website www.longcovidkids.org.