Opnieuw Bruggen Bouwen: Hoe gedrag de coronapandemie beïnvloedt

'Het doel van dit rapport is te onderbouwen waarom (hoge) viruscirculatie altijd zal leiden tot escalatie en tot een aanhoudende crisis. Een strategie die viruscirculatie toestaat, leunt bijna volledig op ons gedrag. Terwijl gedrag van mensen die gedurende een lange periode blootstaan aan stress en onzekerheid, niet beheersbaar is. Bovendien leidt het tot veel economische schade, mentale problemen, sociale onrust en kan het tot een nationaal trauma leiden. Advies is de strategie te wijzigen naar preventie, een gezamenlijk doel te formuleren, samen eerst een tussendoel te bereiken (samen kerst vieren) en in de lente als samenleving weer tot bloei komen.'

Onderzoek: Ginny Mooy | Auteurs: Ginny Mooy en Myrna Over | Bijdragen van: Karlijn Roex