Alternatief langetermijnplan ‘Uit Isolatie, samenleven ondanks corona’

14 juni 2022

Een groep van wetenschappers, experts en (ervarings)deskundigen heeft een alternatief langetermijnplan voor corona gepubliceerd. Het rapport ‘Uit isolatie, samenleven ondanks corona’ moet een weg bieden naar een maatschappij waarin iedereen weer mee kan doen, onafhankelijk van hun gezondheids- of vaccinatiestatus. De opmerking van minister Kuipers aan heel Nederland en kwetsbare mensen in het bijzonder dat zij hun eigen plan moesten maken, hebben #VergeetOnsNietErnst, LongCovidNL, #ScholenVeilig en experts uit de zorg en onder meer het voormalige Red Team opgenomen als uitnodiging. Gezamenlijk hebben zij gewerkt aan een uitgebreide strategie waarin alle facetten van het leven met het coronavirus aan bod komen.