Corona op scholen

We hebben momenteel torenhoge aantallen besmettingen, waarbij kinderen massaal worden besmet op school. Daar zien we steeds meer grote uitbraken, scholen zijn meer dan ooit de motor van de pandemie blijkt in deze omicrongolf. Besmettingen in scholen zijn grotendeels te voorkomen door preventie en daarmee is het totaal onethisch en onacceptabel om ze zonder afdoende preventie open te laten. Ondertussen zijn er na bijna 2 jaar nog steeds nauwelijks maatregelen. De klasquarantaine is afgeschaft en kinderen hoeven zelfs helemaal niet meer in quarantaine. Dat zal de besmettingen alleen maar doen toenemen. De ziekenhuisopnames onder kinderen lopen op, er zijn kinderen overleden en weten inmiddels dat dit virus veel schade kan aanrichten (de ontstekingsziekte MIS-C en langdurige Covid).  Er zijn genoeg manieren die, zeker als ze tegelijk worden toegepast, scholen veilig duurzaam kunnen openhouden. De overheid zou ons moeten beschermen tegen de risico's op (langdurige en ernstige) ziekte en dood.

De overheid moet stoppen met de desinformatie en afstappen van het verspreidingsbeleid. Scholen moeten per direct zo coronaveilig mogelijk worden gemaakt. Laat de rust terugkeren. Het virus is airborne, dus zet vol in op ventilatie en luchtreinigers in de klas. Denk aan maatregelen die bij hoge viruscirculatie in de gemeenschap de risico's op besmetting op scholen terugdringen, zoals halve klassen, ook in de klas mondneusmaskers dragen, ventilatie op orde, goed bron- en contactonderzoek, quarantaine en isolatie, snotneuzenbeleid, monitoring van en transparantie over besmettingen, als er veel virus rondgaat in de gemeenschap mogen kinderen thuis blijven, er worden geen boetes uitgedeeld, er worden geen ouders bedreigd met meldingen bij Veilig Thuis.

Wie?

Een schoolstaking waarbij onderwijsmedewerkers, ouders en kinderen zich samen verenigen. Samen op een manier waarbij iedereen bij voorkeur voldoet aan de leerplicht en aan het werk blijft, maar geen onnodig en groot risico meer loopt in de onveilige fysieke schoolsituatie. Schoolleiders, leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers: doe mee. Neem de stap. Ouders: doe mee, voor zover jullie omstandigheden het toelaten. Ouders, onderwijsmedewerkers en kinderen, strijd voor veilig onderwijs. Dit is in het belang van iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving.

Vangnet online onderwijs

De politiek had het al lang kunnen regelen. Kunnen is het probleem niet. Scholen zelf hebben gelukkig vaak wel al een en ander geregeld. Zij zouden het online-vangnet inmiddels ook echt hebben moeten hangen, en klaar zijn voor een directe overgang naar online onderwijs. Staak fysiek onderwijs en verleg het onderwijs naar online totdat het veilig is gemaakt op school.

Wanneer?

Per direct. Deze verspreiding via scholen moet zo snel mogelijk gestopt worden. Elke dag telt. Er zijn al ouders die nu hun kind thuis houden. Er zijn al medewerkers die nu vanuit huis werken. Als vanaf nu iedereen zoveel mogelijk thuisblijft van school zou dat een hoop besmettingen schelen. Verplaats het onderwijs zoveel mogelijk naar online en thuis. Hybride onderwijs: op school voor de kinderen die niet thuis kunnen (of willen) blijven en thuis online onderwijs voor de rest. Zodat het veiliger wordt, er minder mensen besmet raken, minder mensen ziek worden en in het ziekenhuis komen en dus ook minder mensen overlijden en minder mensen langdurige Covid (long Covid) houden en allerlei bekende en nog onbekende langetermijngevolgen.

Wat wordt er georganiseerd?

Iedereen moet het zelf doen. Allemaal met elkaar niet meer met elkaar fysiek naar school. Het wordt door niemand centraal geregeld. Probeer zoveel mogelijk je te verenigen met mensen van school. Lukt dat niet? Doe het dan zelfstandig. Een grotere chaos dan het nu is kan het eigenlijk niet worden... Het geeft problemen, zeker, maar dat geeft niks doen ook en die gevolgen zijn ziekmakend en dodelijk. Als een grote groep tegelijk hieraan samenwerkt, kan en mag de politiek dat niet meer negeren. Leerkrachten, doe jullie best met online les regelen, natuurlijk verloopt dat niet vlekkeloos maar iedereen zal begrip hebben. Ouders houd je kind thuis. Natuurlijk kan niet iedereen dat. Andere onderwijsmedewerkers, probeer ook voor de kinderen die niet kunnen thuisblijven zo goed en veilig mogelijk op school onderwijs te regelen.

Wij zijn het waard

Het is totaal onacceptabel wat er al bijna 2 jaar gaande is. Wij horen niet op deze manier behandeld te worden. De politiek heeft andere belangen dan onze veiligheid en gezondheid. Zonder het rechtstreeks te zeggen wordt al vanaf het begin een strategie gevoerd waarbij met name de kinderen besmet raken. De onderwijskrachten zijn meer waard, de kinderen zijn meer waard, de gezinnen, wij als hele samenleving zijn meer waard. Laten we opkomen voor de gezondheid en levens van ons allen. We eisen veilig onderwijs, omdat we het waard zijn.