Scholen in Nederland staan momenteel voor misschien wel de grootste uitdaging ooit. Een pandemie, een stijgend aantal besmettingen in de samenleving en ook stijgende aantallen op school. Veel scholen met 1 of enkele besmettingen, maar ook steeds meer scholen met grote uitbraken. Onderwijsmedewerkers waarvan verwacht wordt dat zij schooldag na schooldag aanwezig zijn. Zelfs indien zij of een van hun naasten tot een risicogroep behoren. Ouders die gedwongen worden hun kinderen naar school te laten gaan, anders wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Kinderen die vast voelen dat er spanning is. Is dit goed? Of kan dit beter? 

 

Scholen moeten zo veilig mogelijk worden gemaakt als redelijkerwijs te verwachten is. En dat zijn ze nu niet. In eerste instantie omdat het beleid faalt. Zolang het geen prioriteit heeft ons te beschermen tegen gezondheidsschade en dood in de samenleving, en maatregelen die met zekerheid of naar alle waarschijnlijkheid werken, en tevens het voorzorgsprincipe niet gehanteerd wordt, zijn de scholen zelf aan zet. Want ook scholen hebben verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen en medewerkers.

 

Weet je een school die zelf verantwoordelijkheid heeft genomen en alles op alles zet om een corona-veilige school te zijn? Geef deze dan via onderstaand contactformulier op voor het predicaat 'Excellente corona-veilige school', naam en e-mailadres indiener blijft anoniem.

Aangemelde scholen die op dit moment het predicaat excellente corona-veilige school verdienen:

  1. Datum - Plaatsnaam - Schoolnaam - PO/VO - Opsomming maatregelen
  2. Datum - Plaatsnaam - Schoolnaam - PO/VO - Opsomming maatregelen
  3. Datum - Plaatsnaam - Schoolnaam - PO/VO - Opsomming maatregelen
  4. Datum - Plaatsnaam - Schoolnaam - PO/VO - Opsomming maatregelen
  5. Datum - Plaatsnaam - Schoolnaam - PO/VO - Opsomming maatregelen